Over Biotech Booster

Biotech Booster verenigt een unieke publiek-private coalitie van universiteiten, academisch medisch centra, hogescholen en het bedrijfsleven. Deze coalitie gaat kennis sneller en efficiënter omzetten in waardevolle innovaties. Dit doet Biotech Booster door kansrijke nieuwe ideeën in een vroege fase op een bedrijfsmatige manier te begeleiden. Binnen Biotech Booster bouwen onderzoekers en ondernemers samen aan ijzersterke proposities. Dit zorgt dat kennis en expertise van beiden gelijktijdig beschikbaar zijn. De propositie en het team krijgen binnen Biotech Booster tijd en ruimte om te groeien wat resulteert in nieuwe producten en nieuwe ondernemers. Zodra een propositie robuust genoeg is, ondersteunen de betrokken topondernemers het team bij het vinden van partners, voor doorgroei via een start up of als onderdeel van een bestaand bedrijf.

 

De VU is Penvoerder van de Opbouw- en Implementatiefase van het Biotech Booster programma. Het Biotech Booster Project Office is onderdeel van VU IXA-GO en is gevestigd in de Starthub op de VU Campus. Voor meer informatie over het Biotech Booster project kun je contact opnemen met de Biotech Booster Project Manager Keshen Mathura (k.r.mathura@vu.nl, 0643423289)