Over Impackt

Impackt verandert uw recycling uitdagingen in concurrentievoordelen. Het idee van afval elimineren door circulariteit te verbinden met klantentrouw, elk pakket verdient een oneindig leven. Het enige bedrijf dat circulariteit verbindt met merkentrouw.

Impackt lost twee problemen op. Het eerste probleem betreft de recycling van plastic verpakkingen. Het tweede probleem komt voort uit de marketinginzichten van bedrijven. Het Impackt platform wil beide problemen oplossen met een consumentenapplicatie en een partnerdashboard. Het resultaat, een schone en gesorteerde plastic stroom klaar voor recycling. Het PET-statiegeldsysteem leert dat een kleine prikkel het gedrag voorgoed verandert. De consumentenapplicatie beloont consumenten met een coupon wanneer zij hun lege verpakkingen inleveren voor recycling, onze duurzame manier van merkentrouw. Merken krijgen inzichten in consumenten en recycling die ze kunnen gebruiken om hun publiek aan te spreken en te stimuleren om duurzamer te worden.

Tegenwoordig erkent de maatschappij dit recyclingprobleem. Tegen 2030 moet alle plastic circulair worden geproduceerd en moeten er enorme veranderingen worden doorgevoerd. Het publiek, NGO’s en overheden komen in actie, bijvoorbeeld Paris 2050, Plastic Pact, Plastic Soup Foundation, of de Ocean CleanUp. In de komende jaren wil Impackt het ketenorkest van de plastic verpakkingsindustrie worden.

Waarom de VU StartHub?

Het zit in onze identiteit; Im-packt, het opnieuw verbinden van verbroken allianties in de verpakkingsindustrie. Met andere woorden, Impackt staat voor het aangaan van samenwerkingsverbanden. Door samen te werken kan de circulaire economie gerealiseerd worden. De VU StartHub biedt ons deze mooie samenwerking in een vroeg stadium, een unieke kans die we met beide handen aangrijpen. Daarnaast kunnen we veel leren van andere startups en zal de omgeving van de startHub ons ook naar een hoger niveau tillen.

Details en meer informatie zijn te vinden op onze website. Geïnteresseerd in de toekomst van recycling, stuur een mail naar bouwe@impackt.app