De faculteit Religie en Theologie traint journalisten met de ‘Training Religie voor dummies’: wanneer je er te weinig vanaf weet, maar er wel mee te maken hebt. Steeds meer journalisten krijgen bij de uitoefening van hun vak te maken met religie of onderwerpen die door religie worden beïnvloed. Tijdens de cursus komen vragen aan bod als: wat is het verschil tussen een priester en een dominee? En wat is het verschil tussen een nikab, hidjab en een chador? De Biblebelt, waar ligt die precies? En: zijn Happinez vrouwen religieus of spiritueel? Ruim tachtig procent van de wereldbevolking is religieus. Dat is voor de meeste deelnemers echt een eyeopener. En dat het christendom in Nederland kleiner wordt, maar wereldwijd groeit, realiseren de meesten zich ook niet.

Lees hier het artikel in Visie dat verschenen is in maart 2019.

De training is bedoeld voor alle journalisten die in hun werk te maken hebben met religie en religieuze groeperingen. Die er zelf misschien niet mee zijn opgegroeid, maar het wel moeten duiden en in een context plaatsen.

De training wordt verzorgd door ervaren specialisten van de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit.

Heb je interesse in de Training Religie voor Dummies, neem dan contact met op met Miranda van Holland.